on-going
class

we encourage you to know more

FASALLADA DIYAARKA AH

HALKAN KADOORO FASALKA AAD KAQEYBGELESID   ADIGA OO RAACINAYA  PASSWORD-KA 

[bigbluebutton token=0317d7f7-88c3-4f80-8b0a-361139e0565e]
[bigbluebutton token=5d8466d6-6aed-447e-9644-d897681cdab4]